Eğitim Sistemi

pic_typorgaphy

Eğitim sistemi olarak  farklılığı ve yaratıcığı destekleyen, çocukların toprakla buluşmasını sağlayan, üretimi güçlendiren,manevi değerleri ön plana çıkaran, sanat, müzik, bahçecilik gibi alanları ön plana çıkaran, sosyal gelişimi destekleyen  Oyun temelli öğrenme yaklaşımını kullanarak, çocuklarımızın bilişsel, psikomotor ve zihinsel gelişimlerini eğlenceli yollarla aktarmayı hedefliyoruz.
İSTİYORUZ Kİ;
→Çocuklarımız bağımsız bir şekilde toplum içerisinde aktif birer birey olarak var olsunlar.
→Günümüz teknoloji ortamından bireysel olarak odaklandığı oyun ortamından çocuklarımızı uzaklaştırarak sınıf ve orman etkinlikleriyle sosyal arkadaşlarıyla bir şeyler üretmenin keyfine varsınlar.
→Çocuklarımızın birbirleriyle rekabet yerine birbirlerine saygı duyarak ve yardımlaşarak toplumun bir parçası olduğunu hissetsinler.
→Çocuklarımız teoriyi pratiğe döksünler.
→Çocuklarımızın içlerinde var olan potansiyeli açığa çıkarabilmeleri için sınıf ortamında çocuklarımıza sorumluluk vererek, kişisel özgüveni oluştursunlar.
→Her şeyden önce çocuklarımızın kendilerini  akademik birer sistem parçası içine çekilmiş ve başarı hırsıyla mücadele eden, yarışmaya sokulan birer bireyler değil de, çocuklukların sevgiyle, saygıyla ve rekabetten uzak kahkaların yükseldiği, yaptığı faaliyetlerle haz duygusu ön plana çıkan bir ortamda birer birey olarak var olsunlar.