Vizyonumuz

ocuklar1n ilgi,istek ve ihtiyalar1 dorultusunda,geli_im dzeyleri dikkate al1narak haz1rlanan eitim program1nda bilim, sanat, kltr ve sosyal alan1ndaki etkinlikleri n plana 1karan,ocuklar1n hayal gcn destekleyen,gelecee kararl1 adamlar atabilen,kendi ayaklar1 zerine salam basabilen aktif ve sosyal bireyler yeti_tirmek.