Kalite Politikam1z

Kaliteyi hedefleyen uzman, yeniliki, dinamik ve deneyimli kadro ile al1_mak. Dnya Sal1k rgtlerinin standart grdkleri eitim materyalleriyle huzurlu ve sal1kl1 bir ortam olu_turmak.